Polityka Cookie

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym
Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies”
zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są
kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej
zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a
urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i
dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych
optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia
końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu
przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez

Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
wyłącznie za jego zgodą.
Administrator informuje, że:
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w
dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez
niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie
blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich
każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie
wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub
partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi
identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w
ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie
Administrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach
„cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej
przeglądarki internetowej.